Domů / Dům a byt / Stavba domu ve svahu, na co se připravit

Stavba domu ve svahu, na co se připravit

Budeme-li stavět dům ve svahu, musíme počítat s vyššími finančními náklady. Začíná to již projektem, který bude odlišný od projektové dokumentace na dům na rovinatém terénu. Dále je nutné se připravit na specifické technické problémy. Především se musí dbát na to, aby se nenarušil přirozený sklon terénu.

Projekt musí proto být připraven prakticky na míru. Velice záleží na provedení hydrogeologického průzkumu podloží a na kvalitním založení stavby. Vyřešit je třeba dokonalé odvedení vody a také hydroizolace základů. Významnou roli také hraje zpevnění svahu. Při projektování je třeba se zaměřit na statický výpočet stěn, které musí odolávat daleko větším zemním tlakům, než je tomu u domu na rovině.

 

K dalším důležitým aspektům patří napojení svažitého pozemku na veřejnou komunikaci. To lze řešit dvěma způsoby, a to napojením nad pozemkem, nebo pod pozemkem. Stavba domu pod veřejnou komunikací vyjde mnohem dráž, což se projeví zejména při budování přípojek inženýrských sítí. Například u kanalizace bychom museli stavět přečerpávací stanici, která by prodražila nejen samotnou stavbu, ale i následné užívání domu.

Dalším specifikem je dispozice domu vůči světovým stranám. Je třeba dbát na to, aby zejména ložnice, dětský pokoj a jiné obytné místnosti byly obráceny na jih a východ. Technické místnosti či kuchyň mohou být směrovány na sever, či na západ. V tomto ohledu lze projektovat dva základní typy, a sice vystřídání o půl podlaží, nebo o celé podlaží. U mírného svahu se sklonem do 10° se používá odstupňování domu jen o půl podlaží, popřípadě o pár schodků. Pokud je úhel 10 a více stupňů, měla by dispozice být řešena vystřídáním o celé podlaží. Platí to o tzv. terasových domech, u kterých spodní patro vytváří svým stropem terasu o podlaží výše.

 

Svahu lze využít i výhodně k různým nekonvenčním řešením, od velkých prosklených ploch umožňujícím prosvětlení interiéru, přes možnosti úžasných výhledů do krajiny až po terasovitou zahradu, kde můžeme vytvářet nejrůznější oddělené kompozice.

O

Zanechte zprávu