Home / Energie / Sluneční hodiny, dokonalá dekorace domu

Sluneční hodiny, dokonalá dekorace domu

Je zajímavé, že některé věci nás spojují s lidskou minulostí, i když nemusí být vůbec historické. Je to třeba oheň, který zapalujeme kdesi v lese, a pak u něj sedíme a zpíváme, kostelní zvony, které mimoděk slyšíme kdesi z dáli, a pak také sluneční hodiny. Ty jsou nejstarším skutečně čas měřícím a ukazujícím zařízením, které kdy člověk sestrojil.

Princip slunečních hodin

Sluneční hodiny ukazují čas v závislosti na pohybu Slunce díky rotaci Země, kdy vrhaný stín na stupnici ukazuje aktuální čas. Je to samozřejmě v denní čas. Podle výzkumu byly první sluneční hodiny sestaveny někdy před 7 tisíci lety, tedy vlastně nedlouho potom, co vyhynuli na Zemi mamuti. Další historií hodin, tedy třeba vklad Irska, Egyptem, Babylonu a dalších kultur, ale nelze opomenout.

Umístění slunečních hodin

Tradici umisťování slunečních hodin na zdi započal kolem roku 605 papež Sabinianus, když je nařídil instalovat na kostelních a klášterních zdech. Tyto hodiny měly horizontální ukazatel a dělení dne na 4, 8 nebo 10 částí. Zprvu byla hodinová přímka vrhající stín kolmá, proto byly hodiny v zimě kratší a v létě delší. Ke zdokonalení došlo ve 14. století, kdy se přímku (stylus) Arabové zešikmily na směr daný osou rotace země. V západní Evropě se toto vylepšení ujalo o sto let později a další vylepšování pokračovalo do 17. století. Dnes, ať chceme nebo nechceme, sluneční hodiny plní funkci dekorativní, protože se mohou lišit od středního slunečního času v rozmezí +- 15 minut.

sundial-612556_960_720

Stupnice slunečních hodin

Stín vrhající stylus postupně s otáčením Země kolem slunce přechází přes čáry, které jsou označeny patřičným údajem o hodině. Teoreticky svislice bude poledne, ovšem není tomu tak s ohledem k vzdálenosti k 15. poledníku. Směrem na západ se sluneční hodiny zpožďují a na východ předcházejí.

Sluneční hodiny v Čechách

Sluneční hodiny si lze vyrobit snadno. Na stěnu umístíme šikmo dolu tyčku a každou celou hodinu uděláme bod, kam sahá její stín. Na jejich budování však máme odborníky, například to jsou Miloš Nosek, Miroslav Brož. Jan Zeman, Pavel Marek a další. jejich výtvory jsou nejen vcelku přesné, ale i esteticky krásné. Dokonce existuje Spolek příznivců slunečních hodin. Ti všichni mohou poradit a pomoci.

Výroba slunečních hodin

Sluneční hodiny na domě mohou být kovové, malované, sgrafitové, keramické, ale i z jiných materiálů a jejich kombinací. Tvar a materiály ale necháme na vás, nyní popíšeme hlavní zásady.

Stylus, čili tyčka vrhající stín, má mít sklon, který vypočítáme tak, že od 90 odečteme úhel zeměpisné severní šířky v daném místě, tyčka se obvykle podepírá slabší pomocnou tyčkou. Od místa vstupu tyčky do zdi spustíme olovnici a dostaneme 12, tedy poledne. Překontrolujeme skutečným polednem, ale pozor!! jen v zimním čase, v létě jsme o hodinu jinde. Další hodiny pak cejchujeme podle skutečného času.

Sluneční hodiny se mohou vyzdobit různými motivy, až i letopočtem (arabským či římským), různými texty o čase, sluníčkem, měsícem, znameními zvěrokruhu. Doporučujeme motivy a ztvárnění přizpůsobit architektuře domu.

About

Leave a Reply