Home / Doporučujeme / Jak na hydrogeologický průzkum?

Jak na hydrogeologický průzkum?

Ať už se chystáte stavět rodinný dům, budovat vrtanou studnu, nebo uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod se vsakem, bez návštěvy hydrogeologa se neobejdete. Dnes se proto podíváme na to, co je hydrogeologický průzkum, proč ho potřebujete a kolik stojí.

Co je hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum zahrnuje průzkumné a realizační práce, jejichž cílem je zjistit zdroj vody nebo vliv vsaku na kvalitu podzemních vod. Průzkum smí provádět výhradně hydrogeolog, který k tomu má všechna potřebná oprávnění. Výsledkem hydrogeologického průzkumu je hydrogeologický posudek.

Kdy je potřeba hydrogeologický průzkum

Hydrogeologa byste měli oslovit v momentě, kdy se chystáte stavět rodinným dům, budovat vrtanou studnu nebo pokud uvažujete nad pořízením domovní čistírny odpadních vod se vsakem.

Hydrogeologický průzkum k dešťovým vodám

Dešťové vody je dle zákona nutno likvidovat přímo na pozemku u rodinného domu. Hydrogeologický průzkum je proto jednou z podmínek udělení stavebního povolení. Dešťové vody se na pozemku běžně nechávají vsakovat, ne vždy je to však kvůli nevhodné skladbě podloží možné. V takovém případě musí hydrogeolog přijít s jiným, vhodnějším řešením. 

Čtěte pokračování …

About angelo

Leave a Reply