Home / Doporučujeme / Jaké jsou požadavky pro bezpečnost strojů?

Jaké jsou požadavky pro bezpečnost strojů?

Bezpečnostní komponenty strojních zařízení nabízí jednoduchou a relativně nenákladnou alternativu pro ochranu strojů i pracovníků.

Bezpečnostní normy jako součást každé firmy

Bezpečnostní rizika řeší danou problematiku, tedy alespoň co se týče posouzení  bezpečnostního rizika, či jeho snížení. V případě bezpečnosti strojů vše závisí na vhodně zvolené základních konstrukci a funkci daného oplocení. To ovšem může být navržené různě. A v následujících řádcích se na něj podíváme.

Bezpečnostní oplocení strojů

Oplocení strojů řeší detailní zpracování požadavků, které jsou určené pro daný typ stroje nebo jejich skupinu. Ve většině případů se jedná o strojní zařízení, která posléze půjdou do náročných provozních podmínek. Bezpečnostní oplocení strojů neslouží pouze k ochraně strojních zařízení, ale také k ochraně zaměstnanců na daném pracovišti. Jde tedy o naprosto základní způsob ochrany. A ten tedy nemůže chybět v žádném malém ani velkém výrobním provozu.

Bezpečnost robotických linek

V současné době je vyžadováno i opatření bezpečnostní robotických linek. Není to sice proto, že by se mohli roboti zbláznit a z ničeho nic začít ubližovat lidem. Jestliže ale pracují na monotónním úkolu, mohou být v některých případech dokonce nebezpeční. A to především v případě, kdy vstoupíte do jejich pracovní zóny ve chvíli, kdy se zrovna otáčí robotické rameno.

Pro pro každou robotickou linku je tedy zapotřebí instalovat povinné ochranné opatření tak, aby byla zachována bezpečnost zaměstnanců i samotných robotických zařízení. S oplocením robotických linek nedojde k možnému volně přístupnému místu, které by pro člověka mohlo být nebezpečnou oblastí. Zajištění bezpečnosti strojů a robotických zařízení v dnešní době zahrnuje mnoho specifických norem a úkonů, které vyžadují už při návrhu mechanické konstrukce strojních zařízení obezřetnost a důkladnost.

About angelo

Leave a Reply