Home / Dům a byt / Plíseň v domě dokáže pořádně potrápit

Plíseň v domě dokáže pořádně potrápit

Plíseň v domě nikdy neznačí nic dobrého, ať je to po stránce vizuální, tak zejména zdravotní. Proto je s plísní potřeba neustále bojovat, i když jsou situace, kdy je to velmi těžké.

Základem je prevence

Prvním předpokladem pro zničení plísně je odstranit její příčiny. Mnohdy ale zjistíme, že příčina je již ve stavbě samotné. Hlavním nedostatkem je většinou izolace stavby. Budeme-li stavbu budovat, dejme na toto velký důraz.  Chyby se mohou projevit někdy až za více let.

Příčiny plísní

DublinMoldJak bylo naznačeno, vznik plísně je vázám na vlhkost vinou nedostatečné izolace. Dalšími vedlejším příčinami jsou Plíseň vzniká v případě vysoké relativní vlhkosti, nízké teploty a nedostatečného větrání. Proto větrat, nejméně 3x denně, a v zimních měsících dostatečně topit, je prostě základ.

Stavební odstranění

Odstranit plíseň můžeme asi finančně nejnáročnějším způsobem stavebně. Na druhou stranu je většinou při dobrém provedení úprava konečná a nevratná. Do stavebních úprav, které nebudeme ale dále rozvádět, patří například oprava fasády, střechy a svodů dešťové vody, oprava říms a parapetů, výměna či úprava oken, izolace základů před pronikáním spodní vlhkosti do přízemních podlah a zdí atd.

Chemické řešení

Na našem trhu je k dostání několik chemických přípravků. Opravu provedeme podle návodu, tedy většinou spojenou se škrábáním a pak s fungicidní penetrací, která v hloubce zničí zárodky. Bohužel většina z těchto oprav nám pomůže jen dočasně, zkrátka nezabrání návratu plísní v době, kdy voda odplaví účinné látky.

Jednoduchá řešení

Je zajímavé, že na plíseň mohou někdy stačit jednoduchá řešení, ale zato pravidelná. Například s pomocí vlhkoměru měříme relativní vlhkost. V pořádku je v rozmezí 40 až 50 %, 60 % je již mnoho. Pokud můžeme, začneme větrat, zavírat dveře do koupelny a přestaneme sušit prádlo v bytě. Pak ještě můžeme nábytek odstavit asi 5 cm od stěny, vymalujeme byt antibakteriálních nátěrem.

About

Leave a Reply