Domů / Pro kutily / Víte, jak se starat o trávník?

Víte, jak se starat o trávník?

Trávník je určitým symbolem konzervatismu, většina lidí ho má spojený s Anglií, a ta je přece konzervativní. Ale zanechme politického vtipkování, a věnujme se raději trávníkům.

Ty samozřejmě mají tradici i u nás, třeba v zámeckých a jiných udržovaných parcích a zahradách. Všeobecně se dá říci, pokud chceme mít okrasnou zahradu, je udržovaný trávník její nedílnou součástí.

Základní druhy trávníků

Trávníky můžeme dělit na několik druhů, a to podle jejich využití. Takže jde o trávník okrasný, rekreační a sportovní. Na jejich účelu totiž závisí složení trávní směsi, tedy volba poměrů základních druhů trav.

Druhy trav

Trávník je směsí několika druhů trav, nedoporučuje se použít druh jediný. Hlavními složkami trávníků jsou jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční a psineček tenký. Při zakládání nových trávníků, pokud samozřejmě nechceme čekat na přírodu, která by si určitě také poradila, ovšem za mnohem delší době a v ne žádoucí kvalitě, se kupují směsi již namíchané. Ale to již není účelem článku, nám jde o všeobecnou údržbu trávníků.

garden-1208987_960_720

Údržba trávníku všeobecně

Základním prvkem péče o trávník je jeho pravidelné sečení. Tím docílíme udržení požadované výšky a současně i jeho zesílení, případně zahuštění. Tady se můžeme zastavit u otázky odstranění posečené travní hmoty. Někteří tvrdí, že tím zabráníme tvorbě plstění trávníku a hynutí jemných travních komponentů. Opakem je tvrzení, že v menší míře ponecháním posekané trávy se tím trávník hnojí. Je samozřejmě důležité, jak často trávník sekáme a kolik hmoty tím vzniká. Pokud je to dvakrát za rok, seno a otava, pak je nutný odvoz, pokud máme samočinného robota, jsou odstřižky milimetrové, tento problém neřešíme a posekanou trávu zde ponecháváme.

lawnmower-384589_960_720

Hnojení trávníku

Základním hnojením trávníku může být ponecháním určitého množství posekané trávní hmoty na místě, jak bylo řečeno. Nesmí jí být tolik, aby zahnívala, což jsme také zmínili. Na druhou stranu tráva sama o sobě nestačí, proto se používají organická a anorganická hnojiva. Trávník jako takový patří k porostům, které zeminu díky neustálému růstu doslova vyždímají. Hnojení je proto nutností, protože nahrazuje výživu trávou odebranou. Je ale třeba dbát na vyváženost, obojího přemíra, jak nadbytek, tak i nedostatek živin se poškozují trávník. V nejhorších případech dokonce již trvale.

Zalévání

Zalévat trávník je další nutností. Trávník zaléváme alespoň%n jednou denně, ale zejména po každém sekání i hnojení.

Plení

Plevely, které se dostanou do trávníku přirozenou cestou, můžeme buď přijmout, nebo je odstranit. Pokud sekáme trávním pravidelně, a tím nemyslíme dvakrát ročně, plevely většinou splynou s trávníkem a ani o nich nevíme. Pokud budeme ale plevely odstraňovat, jde o poměrně složitou proceduru. Na plevely se totiž musí nejen mechanicky (pravidelné sekání, vytrhávání, vyrývání apod.), ale i aplikací herbicidních přípravků.

Další údržba

Trávníky, zvláště ve vlhkém prostředí a případně často zalévané, jsou náchylné k plstění. To vytvoří skoro nepropustnou vrstvu u země a trávním se tak za čas “zadusí”. Proto se provádí vertikutace a náročnější aerifikace, kdy se trávník provzdušní a doslova oživí.
Hrabání listí je nutné, protože trávník pod listím zahnívá a je náchylný k různým chorobám.

O

Zanechte zprávu