Home / Doporučujeme / Ochrana sluchu. Pro koho a kdy je vhodná?

Ochrana sluchu. Pro koho a kdy je vhodná?

Ačkoliv patří ochranné pomůcky sluchu spíše k povoláním spojených s arboristikou, prací v průmyslu, se stavebnictvím či dopravou, své uplatnění najdou v nejrůznějších oborech lidské činnosti včetně volnočasových aktivit. Současná doba, která je plná zdrojů informací soupeřících o vaši pozornost často také pomocí hlasitosti, si čas od času o ochranu sluchu přímo říká. Stačí se ostatně podívat na hodnoty hluku naměřitelné na běžném rockovém koncertě, které by v průmyslovém prostředí znamenaly nutnost neustálého nošení ochranných sluchovým pomůcek. Jak tedy nejlépe rozeznáte nutnost použít tyto chrániče sluchu?

Vše je v měřitelných hodnotách hluku

Pokud se podíváme na legislativní zakotvení problematiky, pak ze zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády o bezpečnosti práce a příslušných směrnic EU vyplývá, že zaměstnavatel by měl činit opatření za účelem snižování hluku na pracovišti, a to v maximální možné míře a až po té by měl zaměstnancům začít distribuovat pomůcky na ochranu sluchu. Dle zákona se jako limitní hodnota uvádí 85 dbA, jakákoliv delší expozice nad touto hladinou je přípustná pouze s ochranou sluchu, ke které je nutné přistoupit až v momentě, kdy není možné zdroj hluku oddělit např. stavebně či organizačně tak, aby nebyl daný pracovník takto vysokými dávkami hluku zasažen. Krom této hodnoty se ještě uvádí maximální tzv. špičková hodnota hluku (tedy krátkodobé maximum) 120 dBA. U této hodnoty hrozí při dlouhodobé expozici bez chráničů trvalé poškození sluchu a z toho vyplývající zdravotní důsledky.

Rozdělení chráničů sluchu

Chrániče sluchu můžeme rozdělit podle způsobu nošení na zátkové a mušlové. Zátkovými chrániči myslíme nejrůznější špunty do uší, zatímco mušlové vycházejí z konstrukce sluchátek a chrání nejenom zvukovod, ale celou oblast ucha. Podle způsobu tlumení zvuku je můžeme rozlišit na aktivní a pasivní, kde aktivní ochrana sluchu využívá principu dynamického ztišování prostředí (hodí se zejména tam, kde je nutné v okamžicích nižšího hluku rozeznat hlasové pokyny či příkazy). Při výběru chráničů sluchu je nutné dobře poznat ergonomické a útlumové vlastnosti každé takové pomůcky. Útlum samotný je stanovován pro tři různá zvuková pásma (basové, středové a výškové) a krom absolutní hodnoty dané sérií testů popisuje také tzv. směrodatnou odchylku, což je údaj, o který se liší hodnoty útlumu naměřené u jednotlivých posluchačů, tedy jakýsi povolený rozptyl útlumu.

Vybíráme vhodné chrániče sluchu

Jak už je tedy patrné z rozdělení těchto ochranných pomůcek, musíme mít na paměti zejména dvě hlediska. Prvním je funkčnost takové ochrany a druhé pak její ergonomické vlastnosti, které nám umožní pohodlné nošení. Zátkové chrániče sluchu jsou vhodné spíše na krátkodobé nošení, a to zejména tam, kde není nutné nosit další pomůcky, jako např. přilby. Při výběru zátkových chráničů sluchu (lidově nazývaných špunty do uší) se podívejte i na možnost využití pomůcek vyrobených na míru vašemu zvukovodu. Takovéto špunty do uší se nejen výborně nosí, ale také výrazně lépe propouštějí harmonické frekvence zvuku a vy si tak můžete vychutnat např. rockový koncert s lehkým útlumem, ale při plné zvukové kvalitě.

Pokud jde o mušlové chrániče, tak tam je situace o něco složitější. U tohoto typu ochrany sluchu je vhodné především zjistit, jak je to s kompatibilitou s aktuálně používanými pomůckami (zejména přilbami) a údržbou vnitřní výstelky mušlí, která se bude používáním samozřejmě opotřebovávat. Řešení těchto požadavků většinou spočívá v koupi chráničů od stejného výrobce, jako je tomu např. u společnosti Protos, výrobce velmi oblíbených osobních ochranných pracovních prostředků. Jejich chrániče sluchu Protos integral přilnou velmi pohodlně na ochranné helmy této společnosti a ještě mají k dispozici náhradní díly pro jejich snadnou údržbu a dlouhou životnost. Podobně je možné postupovat i u jiných výrobců, což vám v zásadě umožní vybrat tu nejvhodnější ochranu sluchu pro vás, či případně vaše zaměstnance.

 

 

About angelo

Leave a Reply